Sabrina Greeve-Zijlmans

Mondhygiëniste

Kosten

Steeds meer zorgverzekeraars vergoeden de zorg door de mondhygiënist, maar stellen soms bepaalde voorwaarden. Het is verstandig eerst hiernaar te informeren. Dit is afhankelijk van de aanvullende verzekering voor tandheelkundige hulp. Voor personen tot 18 jaar vergoedt de verzekeraar de behandeling vanuit de basisverzekering. Wij raden u aan om voorafgaand aan de behandeling de kosten met uw mondhygiënist te bespreken. Dit voorkomt mogelijke teleurstellingen of problemen achteraf.

Tarieven 2019

C11 Periodieke controle €21,78
C13 Probleemgericht consult €21,78
C22 Schriftelijke medische anamnese €21,78
C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan €103,16
C29 Studiemodellen t.b.v. behandelplan €28,66
C80 Mondzorg aan huis €17,19
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie €12,85
M02 Consult voor evaluatie van preventie €12,85
M03 Gebitsreiniging €12,85
M32 Eenvoudig bacteriologisch onderzoek €17,19
M40 Fluoridebehandeling, per kaak € 14,33
T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus €151,88
T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus €166,21
T21 Grondig reinigen wortel per element, complex €30.95
T22 Grondig reinigen wortel per element, standaard €22,92
T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling €88,83
T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling €103,16
T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling €45,85
T41 Beperkt consult parodontale nazorg €60,18
T42 Consult parodontale nazorg €87,11
T43 Uitgebreid consult parodontale nazorg €115,77
T44 Complex consult parodontale nazorg €154,17
T60 Evaluatie-onderzoek met pocketstatus €151,88
T61 Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus €166,21
T91 Pocketregistratie €34,39
T92 Parodontiumregistratie €68,77
T93 Bacteriologisch onderzoek t.b.v. tandvleesbehandeling €40,12
U05 Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van 5 minuten €15,06

Mocht u onverhoopt niet kunnen op de afgesproken tijd, wijzig dan uw afspraak minimaal 24 uur van tevoren. Bij het niet nakomen van een afspraak ben ik genoodzaakt kosten in rekening te brengen.

© Sabrina Zijlmans Mondhygiëniste